Ahad, 12 Disember 2010

KENAPA PERLU PENDIDIKAN MUZIK

Kanak-kanak pada umumnya sangat kreatif. Sepanjang mereka berada di sekolah mereka bukan sahaja hanya berkebolehan melahirkan fikiran dan perasaan melalui bahasa yang berkesan tetapi berkemampuan melahirkan perasaan-perasaan yang mereka alami seperti bahagia, marah, sedih, takut,kecewa dan lain-lain lagi melalui media seni halus dan kraf serta muzik.

Jikadiberi satu bimbingan yang betul oleh guru, kanak-kanak akan terangsang untukmenunjukkan daya imaginative dan kreativiti dengan pelbagai cara mengunakanpelbagai alatan dan bahan. Menyedari hakikat ini maka menjadi tanggungjawabguru prasekolah untuk menyediakan ruang dan peluang untuk kanak-kanakprasekolah agar mereka dapat meluahkan emosi mereka dengan cara yang lebihterkawal iaitu melalui pengalaman mendengar, bermain, menyanyi dan bergerakmengikut rentak dan alunan muzik

Tiada ulasan: